Demografía e sustentabilidade do sistema público de pensións

 1. Vázquez Taín, Miguel Ángel 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela – Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: Special Issue: Socio-economic challenges of demographic change

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 50-67

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.2.6917 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Os sistemas públicos de pensións constitúen un dos alicerces básicos sobre os que se asenta o estado do benestar do que se dotaron os países desenvolvidos. A evolución recente dos seus estados financeiros puxo en cuestión a súa sustentabilidade nas condicións actuais e abriu o debate sobre as reformas necesarias para podela garantir. En todo caso, os factores demográficos que condicionan o gasto en pensións teñen unha dinámica difícil de alterar, polo que resulta de interese analizar a súa incidencia sobre o gasto tanto desde unha perspectiva histórica como de proxección futura. Neste sentido, a diferente realidade demográfica de Galicia respecto do conxunto do Estado permite profundar nesta análise, centrándonos ademais nos parámetros relacionados co envellecemento co fin de valorar adecuadamente a súa incidencia sobre a sustentabilidade do sistema, pretensión última deste traballo.

Referencias bibliográficas

 • Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. (2019). Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad So-cial. Opinión 1/2019.Madrid: AIReF. Recuperado de:https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/OPINIONES/190109_Opinion_Seguridad-Social.pdf
 • Banco de España. (2018a). Las medidas recientes relativas al sistema de pensiones: un análisis del impacto sobre las finanzas públicas. Boletín Económico, 4/2018, 24-26. Madrid: Banco de España. Recuperado de: https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/8404/1/be1804-it-Rec6.pdf
 • Banco de España. (2018b). Consecuencias económicas de los cambios demográficos. Informe Anual 2018, 225-272. Madrid: Banco de España. Recuperado de:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6967395
 • Conde-Ruiz, J. I. (2019). Pensiones para el siglo XXI.Papeles de Economía Española,161, 29-41. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537279
 • De la Fuente, A., García-Díaz, M. A., eSánchez-Martín, A. R. (2018). La salud financiera del sistema público de pen-siones español: proyecciones de largo plazo y factores de riesgo.Fedea Policy Papers 2018/03. Madrid: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Recuperado de: http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2018/03/FPP2018-03.pdf
 • European Commission. (2018).The ageing report economic and budgetary projections for the 28 UE member States (2016-2070). Institutional Paper, 079/May 2018. Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union.Recuperado de: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
 • Hernández de Cos, P., eOrtega, E. (2002). Gasto público y envejecimiento de la población.Revista Valenciana de Economía y Hacienda,6(III), 10-35. Recuperado de: https://sid.usal.es/idocs/F8/ART13229/gasto_publico_y_envejecimiento_poblacion.pdf
 • Hernández de Cos, P., Ramos, R., eJimeno-Serrano, J. F. (2018). The Spanish public pension system: The quest for financial sustainability and equity.Revista de Economía Aplicada,26(76), 133-156. Recuperado de:https://www.revecap.alde.es/revista/numeros/76/pdf/REVECAP-76-(1).pdf
 • Jimeno-Serrano, J. F. (2019). Elementos de una reforma sostenible de las pensiones. Papeles de Economía Es-pañola, 161, 42-54. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7244838
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators.Paris, France: OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/19991363
 • Pastor, A., eVila, M. (2019b). Modelo AIReF de proyección del gasto en pensiones en España. Serie Documentos de Trabajo AIReF, DT1/2019. Madrid: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Recuperado de: https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/centro-documental/190206_WP_Pensiones_final.pdf
 • Vázquez-Taín, M. A. (2016). El sistema público de pensiones en Galicia: elementos diferenciales dentro del Esta-do español.Revista Galega de Economía,25(2), 53-77. Recuperado de:http://www.usc.es/econo/RGE/Vol25/rge2526.pdf
 • Vázquez-Taín, M. A. (2019). O envellecemento da poboación e o futuro das pensións: unha perspectiva desde Ga-licia. En M. Blanco Desar (Coord.),Galicia, de hoxe noutros 40 anos(pp. 261-275). Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.