The environmental impact of magnetic nanoparticles under the perspective of carbon footprint

  1. Feijoo, S.
  2. González-García, S.
  3. Moldes-Diz, Y.
  4. Vázquez-Vázquez, C.
  5. Feijoo, G.
  6. Moreira, M.T.
Libro:
Environmental Carbon Footprints: Industrial Case Studies

ISBN: 9780128128503

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 45-77

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-812849-7.00003-9 GOOGLE SCHOLAR