O emprego do presente para falar de futuro na prensa escrita

  1. López Martínez, María Sol
Libro:
Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea
  1. Corral Díaz, Esther (coord.)
  2. Fidalgo Francisco, Elvira (coord.)
  3. Lorenzo Gradín, Pilar (coord.)
  4. Brea López, Mercedes (hom.)

Editorial: Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016

ISBN: 978-84-16533-69-5

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 533-546

Tipo: Capítulo de libro