Trifluorinated Pyrimidine-Based A2B Antagonists: Optimization and Evidence of Stereospecific Recognition

  1. Mallo-Abreu, A.
  2. Majellaro, M.
  3. Jespers, W.
  4. Azuaje, J.
  5. Caamaño, O.
  6. García-Mera, X.
  7. Brea, J.M.
  8. Loza, M.I.
  9. Gutiérrez-De-Terán, H.
  10. Sotelo, E.
Revista:
Journal of Medicinal Chemistry

ISSN: 1520-4804 0022-2623

Ano de publicación: 2019

Volume: 62

Número: 20

Páxinas: 9315-9330

Tipo: Artigo

DOI: 10.1021/ACS.JMEDCHEM.9B01340 GOOGLE SCHOLAR