The spanish housing crisisbetween autonomic social action and neoliberal recentralization

 1. Alba Nogueira López 1
 2. Andrei Quintiá Pastrana 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Houses, homes and the law
 1. Michel Vols (coord.)
 2. Christoph U. Schmid (coord.)

Editorial: Eleven International Publising

ISBN: 9789462369740

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 287-309

Tipo: Capítulo de libro