A coeducación das emocións e dos sentimentos da educación secundariadeseño, desenvolvemento e avaliación da experiencia emocionadxs

  1. Permuy Martínez, Aixa
Dirixida por:
  1. María José Méndez Lois Director
  2. Ana María Porto Castro Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de xaneiro de 2020

Tribunal:
  1. Trinidad Donoso Vázquez Presidente/a
  2. Felicidad Barreiro Fernández Secretaria
  3. Jon Berastegui Martínez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Resumo

Dentro dunha sociocultura esencialmente cisheteropatriarcal, capitalista, neoliberal e hiperracional, xa non é que non se lle estea concedendo a importancia que se merecen ás emocións e aos sentimentos, senón que se están a obviar, reprimir e misnusvalorar, asociándoxs a unha vulnerabilidade supostamente perigosa. O obxectivo deste traballo é presentar a experiencia EmocionadXs, -as súas orixes, a súa historia e os seus efectos-. Un proxecto sobre educación do sentir desenvolto con alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria do IES Xulián Magariños de Negreira; froito da fonda convicción sobre as oportunidades de desenvolvemento que representan este tipo de actividades na adolescencia, tanto individual como colectivamente. EmociónadXs é un relato sobre as oportunidades de abordar sociocoeducativamente o sentir na adolescencia; que incrementa o corpus teórico da coeducación e máis da educación emocio-sentimental a través da proposta dun novo enfoque dentro das ciencias afectivas: a coeducación das emocións e dos sentimentos.