Galicia, 25 anos despoishomenaxe a Xerardo Fernández Albor

  1. Fernández Albor, Gerardo coord.
  2. Agís Villaverde, Marcelino coord.
  3. Freire-Garabal Núñez, Manuel coord.

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-273-6

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro