A reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia

  1. Pedro Puy Fraga
Libro:
30 anos de Autonomía: [actas do III Curso "Xerardo Fernández Albor"]
  1. Marcelino Agís Villaverde (coord.)

Editorial: Edicións Correo

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 45-48

Tipo: Capítulo de libro