As expresións de futuro e de ir + infinitivo na prensa escrita

  1. López Martínez, María Sol
Libro:
Cum corde et in nova grammatica: estudios ofrecidos a Guillermo Rojo
  1. Jiménez Juliá, Tomás Eduardo (coord.)
  2. López Meirama, Belén (coord.)
  3. Vázquez Rozas, Victoria (coord.)
  4. Veiga Rodríguez, Alexandre (coord.)
  5. Rojo Sánchez, Guillermo (hom.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-914-8

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 487-500

Tipo: Capítulo de libro