O complemento directo con preposición a no galego e no portugués medievais

  1. López Martínez, María Sol
Libro:
As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Boullón Agrelo, Ana Isabel (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-523-9

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 179-190

Tipo: Capítulo de libro