Distribución celular e intracelular de la protimosina alfa

  1. Rosón López, Elena
Dirixida por:
  1. Andrés Beiras Iglesias Director
  2. Tomás García-Caballero Parada Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1993

Departamento:
  1. Departamento de Ciencias Morfolóxicas

Tipo: Tese