New therapeutic targets in the development of gastric cancerfrom chronic gastritis to gastric cancer

  1. Leal López, Saúl
Dirixida por:
  1. Tomás García-Caballero Parada Director
  2. Yolanda Pazos Randulfe Co-director
  3. J. Enrique Domínguez Muñoz Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de xuño de 2019

Tribunal:
  1. Andrés Cervantes Ruiperez Presidente/a
  2. Rosa María Señaris Rodríguez Secretaria
  3. María Nieves Embade Urrutia Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias Morfolóxicas

Tipo: Tese

Resumo

O feito de que o cancro gástrico presente unha mala prognose subliña a importancia de dispoñer de ferramentas para unha diagnose temperá. Neste senso, o obxectivo desta tese doutoral é o estudo do sistema obestatina/GPR39 no desenvolvemento, mantemento e malignidade do cancro gástrico. Os nosos resultados confirman que este sistema está involucrado na secreción de encimas gástricos e no desenvolvemento do cancro gástrico ao intervir na transición epitelio-mesénquima, proliferación, migración e invasión de células canceríxenas gástricas. A expresión do GPR39 nas células principais mostra a posíbel importancia do sistema na SPEM que é clave para a evolución cara a metaplasia intestinal, displasia e finalmente o cancro. Os RTKs e MMPs estimulables con obestatina exprésanse dun xeito diferencial na secuencia de Correa, evidenciando o papel deste sistema no cancro gástrico. O estudo metabolómico dos biofluídos revela a súa capacidade informativa para a identificación de biomarcadores que permiten o establecemento de protocolos fiables e non invasivos.