Machine Learning Applied to Optometry Data

  1. Remeseiro, B.
  2. Barreira, N.
  3. Sánchez-Brea, L.
  4. Ramos, L.
  5. Mosquera, A.
Colección de libros:
Intelligent Systems Reference Library

ISSN: 1868-4408 1868-4394

Ano de publicación: 2018

Volume: 137

Páxinas: 123-160

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-67513-8_7 GOOGLE SCHOLAR