Synthesis of Side-Chain Locked Analogs of 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 Bearing a C17 Methyl Group

  1. Sigüeiro, R.
  2. Maestro, M.A.
  3. Mouriño, A.
Revista:
Organic Letters

ISSN: 1523-7052 1523-7060

Ano de publicación: 2018

Volume: 20

Número: 9

Páxinas: 2641-2644

Tipo: Artigo

DOI: 10.1021/ACS.ORGLETT.8B00849 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible