From nano- to angstrom technology

  1. Piñeiro, Y.
  2. Buceta, D.
  3. Rivas, J.
  4. López-Quintela, M.A.
Libro:
Metal Nanoparticles and Clusters: Advances in Synthesis, Properties and Applications

ISBN: 9783319680521

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 1-30

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-68053-8_1 GOOGLE SCHOLAR