The Emergence of Quantum Confinement in Atomic Quantum Clusters

  1. Piñeiro, Y.
  2. Rivas, J.
  3. López-Quintela, M.A.
Libro:
Colloidal Foundations of Nanoscience

ISBN: 9780444595416

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 81-105

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-444-59541-6.00004-7 GOOGLE SCHOLAR