Dry eye characterization by analyzing tear film images

  1. Remeseiro, B.
  2. Penedo, M.G.
  3. García-Resúa, C.
  4. Yebra-Pimentel, E.
  5. Mosquera, A.
Libro:
Ophthalmological Imaging and Applications

ISBN: 9781466559134

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 449-475

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/B17026 GOOGLE SCHOLAR