Automatization of dry eye syndrome tests

  1. Penedo, M.G.
  2. Remeseiro, B.
  3. Ramos, L.
  4. Barreira, N.
  5. García-Resúa, C.
  6. Yebra-Pimentel, E.
  7. Mosquera, A.
Libro:
Image Analysis and Modeling in Ophthalmology

ISBN: 9781466559301

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 293-320

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/B16510 GOOGLE SCHOLAR