Heterogeneous sensor data integration for crowdsensing applications

  1. Villarroya, S.
  2. Casas, D.M.
  3. Vilar, M.
  4. Taboada, J.A.
  5. Cotos, J.M.
  6. Viqueira, J.R.R.
Actas:
ACM International Conference Proceeding Series

ISBN: 9781450326278

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 270-273

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1145/2628194.2628209 GOOGLE SCHOLAR