(4+3) Cycloadditions

  1. Mascareñas, J.L.
  2. Gulías, M.
  3. López, F.
Libro:
Comprehensive Organic Synthesis: Second Edition

ISBN: 9780080977430

Ano de publicación: 2014

Volume: 5

Páxinas: 595-655

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-08-097742-3.00514-0 GOOGLE SCHOLAR