Symbiotic and synergic effects in amide and ester derivatives of EDTA

  1. Meijide, F.
  2. Trillo, J.V.
  3. de Frutos, S.
  4. Jover, A.
  5. Tato, J.V.
  6. Soto, V.H.
  7. Galantini, L.
Libro:
EDTA: Synthesis, Uses and Environmental Concerns

ISBN: 9781628081466

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 1-44

Tipo: Capítulo de libro