Adaptive parameter computation for the automatic measure of the tear break-up time

  1. Ramos, L.
  2. Barreira, N.
  3. Mosquera, A.
  4. Currás, M.
  5. Pena-Verdeal, H.
  6. Giráldez, M.J.
  7. Penedo, M.G.
Colección de libros:
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

ISSN: 0922-6389

ISBN: 9781614991045

Ano de publicación: 2012

Volume: 243

Páxinas: 1370-1379

Tipo: Artigo

DOI: 10.3233/978-1-61499-105-2-1370 GOOGLE SCHOLAR