Trait anxiety and dental anxiety

  1. Lago-Méndez, L.
  2. Freitas, M.D.
  3. Senra-Rivera, C.
  4. Seoane-Pesqueira, G.
  5. García-García, A.
Libro:
Trait Anxiety

ISBN: 9781613245514

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 91-128

Tipo: Capítulo de libro