Protein graphs in cancer prediction

  1. González-Díaz, H.
  2. Ferino, G.
  3. Prado-Prado, F.J.
  4. Vilar, S.
  5. Uriarte, E.
  6. Pazos, A.
  7. Munteanu, C.R.
Libro:
An Omics Perspective on Cancer Research

ISBN: 9789048126743

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 125-140

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-90-481-2675-0_7 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible