An Introduction to Block Copolymer Applications: State-of-the-Art and Future Developments

  1. Lecommandoux, S.
  2. Lazzari, M.
  3. Liu, G.
Libro:
Block Copolymers in Nanoscience

ISBN: 9783527313099

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 1-7

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9783527610570.CH1 GOOGLE SCHOLAR