Methods for the Alignment and the Large-Scale Ordering of Block Copolymer Morphologies

  1. Lazzari, M.
  2. De Rosa, C.
Libro:
Block Copolymers in Nanoscience

ISBN: 9783527313099

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 191-231

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9783527610570.CH9 GOOGLE SCHOLAR