Optical configurations for imaging spectrometers

  1. Prieto-Blanco, X.
  2. Montero-Orille, C.
  3. Couce, B.
  4. de la Fuente, R.
Colección de libros:
Studies in Computational Intelligence

ISSN: 1860-949X

ISBN: 9783540793526

Ano de publicación: 2008

Volume: 133

Páxinas: 1-25

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/978-3-540-79353-3_1 GOOGLE SCHOLAR