Influence of the S-Au bond strength on the magnetic behavior of S-capped Au nanoparticles

  1. Vázquez, M.J.R.
  2. Rivas, J.
  3. López-Quintela, M.A.
  4. Mosquera, A.M.
  5. Torneiro, M.
Colección de libros:
NATO Security through Science Series C: Environmental Security

ISSN: 1871-4668

ISBN: 9781402068270

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 113-125

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-1-4020-6829-4-10 GOOGLE SCHOLAR