Role of t2g versus eg interactions in the physical properties of A2OBO3 (A = Mn, Fe)

  1. Rivas-Murias, B.
  2. Rivadulla, F.
  3. Sánchez-Andújar, M.
  4. Castro-Couceiro, A.
  5. Señarís-Rodríguez, M.A.
  6. Rivas, J.
Revista:
Chemistry of Materials

ISSN: 0897-4756

Ano de publicación: 2006

Volume: 18

Número: 19

Páxinas: 4547-4552

Tipo: Artigo

DOI: 10.1021/CM0609698 GOOGLE SCHOLAR