GABA, reelin, and the neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia

  1. Caruncho, H.J.
  2. Dopeso-Reyes, I.G.
  3. Loza, M.I.
  4. Rodriguez, M.A.
Revista:
Critical Reviews in Neurobiology

ISSN: 0892-0915

Ano de publicación: 2004

Volume: 16

Número: 1-2

Páxinas: 25-32

Tipo: Revisión

DOI: 10.1615/CRITREVNEUROBIOL.V16.I12.20 GOOGLE SCHOLAR