A study of the behaviour of mixed monolayers of amphotericin B and dipalmitoyl phosphatidic acid based on hysteresis experiments

  1. Miñones Jr., J.
  2. Miñones, J.
  3. Conde, O.
  4. Seoane, R.
  5. Dynarowicz-Ła̧tka, P.
Colección de libros:
Progress in Colloid and Polymer Science

ISSN: 0340-255X

Ano de publicación: 1999

Volume: 112

Páxinas: 23-28

Tipo: Artigo