Modelo experimental de hiperplasia epidérmicaabolición de las unidades de proliferación y su posible correlación con patrones humanos

  1. Fernández Redondo, P. Virginia
unter der Leitung von:
  1. Jaime Toribio Pérez Doktorvater
  2. Andrés Beiras Iglesias Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 1990

Fachbereiche:
  1. Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Art: Dissertation