Principais indicadores económicos de Galicia50 anos de evolución da produción e do emprego, 1967-2017

 1. GUISÁN, María del Carmen 1
 2. CANCELO, Maite 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2018

Volume: 27

Número: 3

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.27.3.5432 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumo

Galicia é unha rexión con grandes atractivos de calidade de vida que precisaconsolidar un desenvolvemento sostible para impulsar o emprego e a renda real porhabitante cara aos niveis de rexións españolas e europeas máis avanzadas. A economía deGalicia experimentou importantes cambios nos 50 anos do período 1967-2017, conaspectos positivos como a mellora da produtividade e da renda real por habitante, etamén con aspectos negativos ao non se conseguir unha suficiente creación de empregoque ofreza posibilidades de traballo a moitos xoves galegos que, perante as dificuldadesdeciden emigrar a outras rexións españolas ou ao estranxeiro. Isto provocou que moitascomarcas de Galicia perderan poboación nas últimas décadas. Incluímos datos e gráficosdalgúns dos principais indicadores económicos tanto a nivel rexional como provincial,comarcal e municipal. Finalizamos cunha análise das perspectivas e retos, destacando oimpacto positivo da industria, do gasto en Investigación e Desenvolvemento, e doutrasvariables, sobre a renda e o emprego, así como a conveniencia de retomar as iniciativaseuropeas para impulsar o desenvolvemento rexional, superando a etapa de políticas deausteridade excesiva da Unión Europea que presentaron moitos problemas.

Referencias bibliográficas

 • Círculo de Empresarios de Galicia (2017). Breve reflexión sobre la economia de Galícia 2017. Foro de Entorno Socio-Económico. Vigo, 21 de Junio d3 2017
 • CRUE (2014). La universidad española en cifras 2013-2014. Informe de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García. Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, Madrid
 • Guisán, M.C.(1990). Galicia 2000. Industria y Empleo. Libro publicado en edición impresa por el Servicio de Publicaciones de la USC. Disponible on line
 • Guisán, M.C., coordinadora (2011). Emprego Sectorial e participación social das mulleres en Galica e Europa, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
 • Guisán, M.C., Aguayo, E., Neira, I. (1999). Economía del turismo en Galicia. Impacto económico y distribución territorial. Libro EE3 de la colección Estudios Económicos de la Asociación Hispalink-Galicia. Disponible on line
 • Guisán, M.C. (2017 a). “Desarrollo económico regional de España, 1986-2013: 25 años de evolución”, Revista Galega de Economía, Vol. 27-2. Disponible on line
 • Guisán, M.C. (2017 b). “La economía de Galicia y España en 2007-2017: díez años de crisis y recuperación”, Revista Galega de Economía Vol. 27-1. Disponible on line
 • Guisán, M.C. (2017 c). “RD Expenditure on Higher Education in Spain 1990-2015: Inequalities hmong Regions and Fields, and Comparisons with Europe and the United States”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 17-1. Disponible on line
 • Guisán, M.C., Aguayo, E., Exposito, P. (2018). Empleo sectorial y participación social en España y en Europa desde una perspectiva de género: Resumen . Documento nº 119 de la serie Economic Development del equipo de Econometría de la USC. Disponible on line
 • Guisán, M.C., Expósito, P.(2018). “Economic Development Problems and Crisis in the European Union, 2005-2015”, Applied Econometrics and International Development Vol. 18-1. Disponible on line