E ti…, educas ou coeducas?unha ollada pedagóxica dende un proxecto integrador

 1. Ana Isabel Álvarez Vázquez 1
 2. Xulia Quintela Lago 1
 3. Raquel Mariño Fernández 2
 1. 1 C.E.I.P. O Piñeiriño (Vilagarcía de Arousa)
 2. 2 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Innovación educativa

ISSN: 1130-8656

Ano de publicación: 2016

Número: 26

Páxinas: 167-180

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/IE.26.3671 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Innovación educativa

Resumo

A coeducación é un proceso de intervención social e educativa cun carácter proxectado ao logro dun desenvolvemento integral dos suxeitos, tendo presente a coexistencia de dous sexos diferentes non enfrontados e que comparten unha mesma construción social, educativa e persoal. Dende esta perspectiva, a escola de hoxe en día ten a obriga de renovarse e dar respostas as novas necesidades e requerimentos de igualdade, respecto e liberdade entre homes e mulleres demandados polas nosas comunidades socioeducativas. O traballo que se presenta acontinuación recolle a experiencia vivida nun centro semiurbano de Vilagarcía de Arousa, o CEIP “O Piñeiriño”, a través dun proxecto coeducativo para todos os nenos e nenas dá etapa de educación Infantil e Primaria (3-12 anos). O motivo fundamental que suscitou o desenvolvemento de dito proxecto foi a necesidade de traballar, de xeito organizado e sistemático, aqueles aspectos que favorecen o respecto e a colaboración entre os dous sexos para conseguir unha sociedade mais igualitaria e xusta. Paro o logro de tal fin se diseñaron dous proxectos cunha duración de 3 anos, “Entre tod@s” e “Contando con elas”, nos que participou todo o centro. Os seus obxectivos principais foron: Modificar estereotipos masculinos e femininos. Sensibilizar ao alumando cara a corresponsabilidade nas tarefas domésticas O artigo dá comezo ca descrición de cómo naceu unha idea que foi madurando a través dá contorna e dá historia do mesmo CEIP “O Piñeiriño”; de cómo todo o equipo docente se plantexou que o colexio é de todos e de todas (organización de espazos); de cómo se deron conta de que todos e todas poden facer de todo e traballar en equipo (organización de tarefas) e de cómo se percataron de que todos e todas deben colaborar e compartir esta idea, pois a Paz e a Igualdade se teñen que construír día a día.

Referencias bibliográficas

 • Abad, Mª l. (2014). niños jugando a juegos de niñas. Revista Aula de Infantil (0-6 años), nº 78, pp. 42-43.
 • García Pérez, R. (2013). la organización escolar co-educativa. Indicadores de género y colaboración de los centros en planes de igualdad. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol. 17, nº 1, pp.141-160.
 • Gómez Rijo, A. (2004). ¡Aquí jugamos todos! Modificaciones en un juego deportivo alternativo para fomentar la coeducación. Revista de Educación Física: Renovar la Teoría y la Práctica. nº 96, pp. 35-38.
 • Panadero, B. y Leris, N. (2002). El trabajo doméstico. Unidad didáctica en Educación Primaria. zaragoza: Gobierno de Aragón-Instituto Aragonés de la Mujer. Disponible en: http://www. aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_en_Educacion_Primaria_El%20trabajo_domestico.pdf (Consulta: 04-10-2016)
 • Salas García, B. (Coord.) (1997). Guía para la elaboración del modelo co-educativo de centro. bilbao-emakunde: Instituto vasco de la Mujer. Disponible en: http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia.04.01.elaboracion.modelo.coeducativo.centro.cas.pdf (Consulta: 07-10-2016)
 • VV. AA. (2006). Igualdade como SoluciónUnidade Didáctica. Santiago de Compostela: Servizo Galego de Igualdade. Disponible en: https://igualdade.xunta.gal/externos/publdida_files/ igualsol.pdf (Consulta: 12-10-2016)