O MUPEGA no 150 aniversario da introducción do ensino experimental150 anos de ensino experimental en Galicia e o MUPEGA

  1. Bermejo López, María Belén
  2. Sisto Edreira, Rafael
  3. Díaz Pazos, Andrés
  4. Bermejo Patiño, Manuel R.
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2007

Year: 20

Issue: 64

Pages: 29-30

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias