O "CACTUS" e a investigación científica no Campus de Lugo

  1. Fernández García, María Isabel
  2. Gandoy Fernández, Antón
Revista:
Lucensia: miscelánea de cultura e investigación

ISSN: 1130-6831

Ano de publicación: 2009

Volume: 19

Número: 39

Páxinas: 241-256

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Lucensia: miscelánea de cultura e investigación