Características da empresa e rendemento exportador

  1. Río Araújo, María Luisa del
  2. Varela González, José Antonio
  3. Barreiro Fernández, José Manuel
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 1999

Volume: 8

Número: 2

Páxinas: 171-194

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Este traballo trata de demostra-la influencia de tres características do perfil das empresas (tamaño, participación do capital estranxeiro e sector de actividade) no seu rendemento exportador, medido a través das variables probabilidade de exportar e propensión exportadora. A utilización da análise de varianza, de regresión (lineal e loxística), log-lineal xerárquico e do algoritmo "CHAlD" permite mostra-la influencia daminante do tamaño da empresa na probabilidade de exportar -o sector determina a probabilidad e de exportar só nas empresas de tamaño máis pequeno-. O considera-la propensión exportadora verificase o impacto prevalecente do sector, con electos diferenciados do tamaño segundo o sector industrial examinado. A participación do capital estranxeiro en ningún caso presenta efectos significativos