O novo modelo de financimento autonómico (1997-2001)unha avaliación crítica

  1. Puy Fraga, Pedro
  2. Corona Ramón, Juan Francisco
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 1997

Título do exemplar: Financiamento autonómico

Volume: 6

Número: 2

Páxinas: 127-152

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais