As estatísticas de salariosestudio especial da enquisa de salarios da industria e os servicios

  1. Riobóo Almanzor, José María
  2. Tato Rodríguez, Mercedes
  3. Rodríguez Rey, Marcos
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 1998

Título do exemplar: Formación e mercado de traballo

Volume: 7

Número: 2

Páxinas: 241-254

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais