Meteorización en una zona de contactogranito-lamprófido

  1. Romero March, Romualdo
  2. García Paz, Carlota
  3. Macías Vázquez, Felipe
  4. Taboada Rodríguez, Teresa María
Zeitschrift:
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular

ISSN: 0213-4497

Datum der Publikation: 1987

Titel der Ausgabe: Arxilas, caolins e metasedimentos

Nummer: 11

Seiten: 147-159

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular