Título VI. De las sucesiones

  1. Gorka Galicia Aizpurua
  2. Ana Díaz Martínez
  3. Pascual Martínez Espín
  4. Clara Asua González
  5. Carmen González Carrasco
  6. Marta Carballo Fidalgo
Libro:
Propuesta de Código Civil

Editorial: Tecnos

ISBN: 978-84-309-7439-9

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 543-628

Tipo: Capítulo de libro