Security rights and insolvency law in the Roman legal system

  1. Carballo Fidalgo, Marta
  2. Carballo Piñeiro, Laura
  3. Mangano, Renato
Libro:
Security rights and the European Insolvency Regulation
  1. McCormack, Gerard (dir.)
  2. Bork, Reinhard (dir.)

Editorial: Intersentia

ISBN: 9781780683171

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 415-570

Tipo: Capítulo de libro