A reorganización dos entes locais galegos e o seu financiamento

  1. Puy Fraga, Pedro
Libro:
Presente e futuro do municipalismo galego

Editorial: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública, 2008

ISBN: 9788445345948

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 129-138

Tipo: Capítulo de libro