Presentación do proxecto CORGACorpus de Referencia do Galego Actual

  1. López Martínez, María Sol
  2. García Gondar, Francisco
Libro:
Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001
  1. Bugarín López, María Xesús (ed. lit.)
  2. Cajide Val, Xosé (ed. lit.)
  3. Dosil Maceira, Agustín (ed. lit.)
  4. Ferreiro Fente, Gregorio (ed. lit.)
  5. González González, Manuel (ed. lit.)
  6. Santos Rego, Miguel Anxo (ed. lit.)

Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3465-4

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 539-543

Congreso: Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias (8. 2001. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso