Estudio de la interacción de Cl3Al y Cl3Ga con óxidos de piridina

  1. Sánchez Díaz, Agustín
Dirixida por:
  1. José Ramón Masaguer Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1975

Tipo: Tese