Estudio ultraestructural de la intoxicación experimental aguda por nicotina

  1. Beiras Iglesias, Andrés
Dirixida por:
  1. Ramón Varela Núñez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1976

Tipo: Tese