Efecto dun estímulo potenciador na actividade neuronal da corteza motora, putamen e amígdala

  1. Montes Lourido, Maria del Pilar
Dirixida por:
  1. Francisco Gonzalez Garcia Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 10 de xuño de 2016

Tribunal:
  1. Francisco Javier Gómez-Ulla de Irazazábal Presidente
  2. María José Bermudez Secretario/a
  3. Maria del Carmen Romero Pita Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Tipo: Tese

Resumo

O presente traballo de investigación propón describir as características da actividade neuronal da corteza premotora, o putamen e a amígdala durante a realización dunha tarefa visuomotora que require dun movemento para recibir unha recompensa. O obxectivo deste traballo é estudar a influenza da presentación de estimulación visual, xunto coa presencia ou ausencia dun estímulo potenciador, na actividade neuronal das citadas áreas. Para realizar este estudo rexistrouse a actividade unitaria neuronal de dous monos rhesus (Macaca mulatta) nas estructuras mencionadas durante a execución dunha tarefa visuomotora. ABSTRACT: The present research aims to describe the characteristics of the neuronal actvity of the premotor cortex, putamen and amygdala during the performance of a visuomotor task that requires a movement to obtain a reward. The objective of our work was to study the influence of visual stimulation along with an enhancer on neuronal activity of the above brain areas. To carry out this study single unit extracellular recordings were performed on two monkeys rhesus (Macaca mulatta) trained in the performance of a visuomotor task.