Qualidade e atitudes face a atencao a diversidadeproposta de melhoria

  1. Melo, Márcia Fonseca de
Dirixida por:
  1. Jesús Miguel Muñoz Cantero Co-director
  2. Eva María Espiñeira Bellón Co-director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 22 de setembro de 2017

Tribunal:
  1. Alfonso Barca Lozano Presidente/a
  2. Ana María Porto Castro Secretaria
  3. Pilar Martínez Clares Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 507194 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

Atención á diversidade implica cambios a nivel de organización escolar, recursos humanos, infraestruturas e materiais, así como do comportamento humano fronte ás actitudes adoptadas en relación á diversidade. As políticas educativas teñen evolucionado positivamente nese sentido, pero o camiño aínda é longo para que todas as institucións de ensino público e privado sexan consideradas inclusivas. A comunidade educativa esixe calidade e eficacia nos resultados e respostas, en virtude da heteroxeneidade do alumnado. Porén, seguimos a atopar obstáculos á hora de incluír alumnos con nee nas escolas regulares. O presente proxecto de investigación analiza a través de cuestionarios distintos, a percepción do profesorado e actitudes dos alumnos cara á inclusión e atención á diversidade. Utilizamos dúas mostras, unha apelidada de escenario xeral (108 profesores e 414 alumnos de varias escolas de Portugal) e outra de escenario particular (22 profesores e 159 alumnos dunha escola no Porto). Recorremos a unha metodoloxía mixta, realizamos un grupo focal con vistas á realización dunha análise SWOT e elaboramos unha proposta de mellora. Concluímos que algúns dos factores inflúen na percepción dos profesores e as actitudes dos alumnos cara á inclusión e atención á diversidade.