Solidaridad y compensación interterritorialeslos casos de los fondos español y brasileño

  1. FROTA ARAUJO FRANCISCO REGIS
Dirixida por:
  1. Luis Antonio Caramés Viéitez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de xaneiro de 2004

Tribunal:
  1. Julio G. Sequeiros Tizón Presidente/a
  2. Manuel Cao Fernández Secretario
  3. A. Grandío-Dopico Vogal
  4. María Teresa Cancelo Márquez Vogal
  5. Juan Piñeiro Chousa Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese

Teseo: 100797 DIALNET