La provincia en el sistema autonómico español

  1. Carballeira Rivera, María Teresa
Dirixida por:
  1. José Luis Carro Fernández-Valmayor Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1992

Tribunal:
  1. Eduardo García de Enterría Martínez-Carande Presidente/a
  2. Enrique Gómez-Reino Carnota Secretario/a
  3. Francisco Sosa Wagner Vogal
  4. José Ramón Parada Vázquez Vogal
  5. Rafael Gómez-Ferrer Morant Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado

Tipo: Tese

Teseo: 33547 DIALNET